Uslovi korišćenja

Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta Toshibashop.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima sajta Toshibashop.rs strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.
 

Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu. 
2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva. 
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku 
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe. 
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe. 
6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.
 

Garancija kvaliteta

Toshibashop.rs garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu (uz mogućnost ljudste greške prilikom unosa opisa proizvoda). Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.
 

Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera i to za: Sve ugradne aparate Za sve aparate na gas (uz kupljeni uređaj ne dobija se regulaciono crevo) Šporete (uz kupljeni uređaj fabrički se ne dobija naponski kabal) Bojlere. Dolazak servisera za priključivanje uređaja se naplaćuje u zavisnosti od vrste usluge. Serviseri imaju svu prateću opremu koja je potrebna za priključenje uređaja. Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio servis ovlašćen za tu vrstu posla i ako je isti overio garantni list. - Pogledajte spisak ovlašćenih servisera. Za daljinske upravljače garancija važi 6 meseci. Za baterije, adaptere, antene, sijalice i kablove garancija ne važi. MP3 plejeri - Garancija važi samo ako se sačuva celokupna ambalaža (kutija, kablovi, instalacioni disk) i to u periodu trajanja garantnog roka. Ne instaliramo i ne priključujemo sudomašine. Garanciji ne podlažu baterije na telefonskim aparatima. Rashladne uređaje ne treba priključivati najmanje 7 sati po isporuci. TV prijemnici ne treba da se uključuju najmanje 2 sata po isporuci. Usisivači - ne podležu garanciji plastični delovi (crevo, cev, papučica).Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.
 

Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti,Toshibashop.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.
 

Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe. U ime DOT-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email i sms obaveštenja. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing i sms lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni DOT-a odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.
 

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Toshibashop.rs se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima. Hvala na poverenju